Recovo heeft meer dan 18 miljoen liter water bespaard

Waarom is het hergebruik van stoffen een van de meest duurzame oplossingen om mode te produceren?

Naar schatting heeft de mondiale textielindustrie alleen al vorig jaar meer dan 109 miljoen ton vezels gebruikt. Als tweede grootste bijdrager aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, ontwikkelen steeds meer merken milieuvriendelijke producten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Elk jaar worden miljoenen tonnen kleding geproduceerd. De textielproductie produceert naar schatting 1,2 miljard ton CO2 en verbruikt 79 miljard kubieke meter zoet water per jaar, wat een directe impact heeft op de planeet en het milieu. Bovendien bevatten de kleurstoffen die worden gebruikt om de stoffen een andere kleur te geven, giftige chemicaliën die door de fabrieken in rivieren en meren worden gedumpt, waardoor de omringende ecosystemen worden aangetast en de gezondheid van de omwonenden in gevaar wordt gebracht.

Om deze redenen is duurzaamheid erkend als een belangrijk punt van zorg voor de textielindustrie. Er moet dringend actie worden ondernomen en er is behoefte aan innovatieve fabricageprocédés die niet schadelijk zijn voor het milieu.

Stofafval, het grootste probleem van de mode

In werkelijkheid wordt jaarlijks 92 ton textielafval geproduceerd, dat op stortplaatsen wordt gedumpt of wordt verbrand. In feite wordt volgens een rapport van de Ellen MacArthur Foundation elke seconde een vuilniswagen vol textiel gestort of verbrand. Afgedankte stoffen, die veel voorkomen in woestijnen zoals de Chileense Atacama, doen er honderden jaren over om biologisch af te breken, wat schadelijk is voor het ecosysteem en het water.

In de textielindustrie gaat duurzaamheid verder dan het gebruik van organische materialen en efficiënte methoden. Het houdt in dat de hele productieketen wordt aangepakt, tot en met de ontwerpfase, om verantwoordelijker om te gaan met de materialen die er al zijn.

Een op de circulaire economie gebaseerde aanpak is de te volgen weg. Om materialen in gebruik te houden, zijn innovatieve bedrijfsmodellen en samenwerking in de hele waardeketen nodig.

ONTDEK ONZE SELECTIE CIRCULAIRE STOFFEN

 

Hergebruik: het beste alternatief in de strijd tegen textielverspilling

Circulaire modellen dagen ons uit om opnieuw na te denken over hoe we mode produceren en hoe we die gebruiken en weggooien, maar zij bieden ook enorme kansen voor nieuwe ondernemingen en/of innovatieve bedrijfsmodellen die bijdragen tot de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling door de VRH-aanpak toe te passen.

  • Vermindering: Het beter meten van de voor de productie benodigde voorraadhoeveelheden is een geschikte oplossing om verspilling te voorkomen. De industrie is echter nog steeds niet op deze manier gevormd. Bedrijven kopen meestal een extra 5% van de stof die zij nodig hebben om productiefouten en problemen in de fabriek te voorkomen.
  • Recycling: Het bestaat uit de verwerking van vezels en kledingresten uit het productieproces. Verschillende regeringen hebben onlangs maatregelen voorgesteld om recycling te verbeteren, zoals de strategie voor duurzaam en circulair textiel van de VN. Hoewel recycling een geweldige oplossing is om afval te verminderen, gebruikt het nog steeds energie en hulpbronnen om de stoffen af te breken en opnieuw te vervaardigen, dus het lost slechts een deel van het probleem op.
  • Hergebruik. Het meest efficiënte alternatief. Het bestaat erin overtollig textiel te hergebruiken om geen nieuwe te creëren, d.w.z. de overtollige stoffen te gebruiken als grondstof voor nieuwe collecties in plaats van kostbare hulpbronnen te verbruiken om reeds bestaande stoffen te creëren. Op die manier dragen de merken bij tot een circulair modemodel, de beste optie om de impact op het milieu te minimaliseren omdat er, in tegenstelling tot recyclage, geen nieuwe stoffen hoeven te worden geproduceerd.
© Recovo De cyclus van het hergebruik van stoffen in een circulair modemodel.
Door textielafval te hergebruiken, kunnen merken duurzamere kledingstukken voor hun klanten maken en bijdragen tot het behoud van het milieu.

1 meter Recovo stof bespaart ongeveer 5.700L water 

Als u een merk bent en stoffen nodig hebt voor uw volgende collecties, blader dan door onze catalogus met circulair breiwerk en help de milieu-impact van mode te verminderen. Je kunt ook proberen je overgebleven stoffen te verkopen, misschien is er wel iemand naar op zoek!

Vergeet niet om je aan te melden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van nieuwe breiartikelen - je krijgt 10% korting op je eerste bestelling, alleen maar omdat je je hebt aangemeld.

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN AL HET NIEUWS OVER CIRCULARITEIT IN DE MODE?

Hoofdmenu