10 million liters of water saved thanks to our activity

Waarom maken modemerken digitale paspoorten voor hun kledingstukken?

digital passports for products

Tegen 2050 wil de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen tot nul terugbrengen, d.w.z. klimaatneutraal zijn. Daartoe heeft de EC een nieuw pakket verordeningen gelanceerd als onderdeel van het Europese Groene Pact, een voorstel dat erop gericht is om tegen 2030 bijna alle fysieke goederen circulair en energie-efficiënt te maken.

Het doel van deze verordening is dan ook om bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering door de implementatie van een circulaire economie, om de bestaande relatie tussen economische groei en afvalproductie te ontkoppelen. In haar strategie voor circulair en duurzaam textiel benadrukt zij ook het belang van regulering van de textielindustrie, die zij heeft gerangschikt als de vierde industrie met de grootste impact op het milieu, en wil zij ervoor zorgen dat textielproducten die op de Europese markten worden verhandeld duurzaam, recycleerbaar en vrij van gevaarlijke stoffen zijn en op duurzame wijze worden geproduceerd.

 De maatregelen van deze strategie omvatten onder meer de invoering van een digitaal productpaspoort voor alle fysieke goederen vanaf 2023. In dit bericht leggen we alles uit wat u moet weten over deze paspoorten.

Wat zijn digitale paspoorten?

 Digitale paspoorten, die volgens de planning volgend jaar zullen worden ingevoerd, zullen een verzameling zijn van informatie over het fabricageproces van elk product, zodat gebruikers langs de toeleveringsketen ze op de juiste manier kunnen hergebruiken of recyclen, en zullen nuttig zijn om te weten of een bepaald materiaal niet kan worden gerecycled of zeer vervuilend is.

 In de modewereld heeft een kledingstuk een digitaal paspoort: het heeft een QR-code of een NFC-, RFID- of Bluetooth-tag met gedetailleerde informatie over het product. De opname van deze paspoorten op kleding en andere artikelen zal de mode-industrie transparanter maken doordat informatie wordt opgenomen over de samenstelling van de grondstoffen van het kledingstuk, het productieproces en zelfs de wijze van vervoer.

In the fashion world, the clothing labels would come with a QR code or others with detailed product information.

Voor wie zijn digitale paspoorten bedoeld?

Hoewel de EU van het digitale paspoort een norm wil maken voor alle producten die in Europa op de markt worden gebracht, ligt de prioriteit voorlopig bij de textiel-, bouw- en automobielsector.

Welke informatie moeten de digitale paspoorten bevatten?

Consumenten zullen beschikken over duidelijke, betrouwbare en gemakkelijk toegankelijke informatie over de producten die zij consumeren, over hoe zij deze moeten onderhouden en over hoe zij deze het best kunnen recycleren. Er moet echter nog heel wat werk worden verzet om precies te kunnen vaststellen welke informatie gebruikers in de hele toeleveringsketen nodig hebben. Daarom zal de Europese Commissie de regeling per product bekijken, zal het proces in afzonderlijke besluiten worden geregeld en zal de hele toeleveringsketen rond de tafel moeten gaan zitten om te bespreken welke belangrijke informatie in het paspoort moet worden opgenomen.

Complicaties bij de invoering van het digitale paspoort en intellectuele eigendom 

Fabrikanten en alle betrokken professionals zullen echter voor grote uitdagingen komen te staan om de vereiste gegevens op een eenvoudige en kosteneffectieve manier te creëren, te delen en te verspreiden. Het Europese wetgevingsinitiatief is noodzakelijk en voldoet aan de criteria van duurzaamheid en digitale transformatie, maar het zal echt een grote uitdaging worden voor bedrijven.

Daarnaast zijn er zorgen over intellectuele eigendom en privacy. Het concept van het vrijgeven van alle productinformatie klinkt tegenstrijdig met de bescherming van intellectuele eigendom, maar hier komt de kwestie van encryptie om de hoek kijken om deze informatie te beschermen. En toch zullen er gevallen zijn waarin bedrijven bepaalde gegevens niet willen delen, zelfs als ze gecodeerd zijn, omdat ze verband houden met vertrouwelijke informatie, zodat het lastig kan zijn om groene claims transparant te rechtvaardigen.

In deze gevallen kunnen ZKP's, of "zero-knowledge"-protocollen, een manier bieden om deze gegevensoverdracht te realiseren door het mogelijk te maken duurzaamheidsinformatie te delen zonder vertrouwelijke productgegevens prijs te geven. Hierdoor kunnen fabrikanten selectief informatie delen in de toeleveringsketen zonder gegevens te hoeven opslaan of de gegevensbeveiliging in gevaar te brengen.

Zero-knowledge protocols can provide a way to achieve data transmission by enabling the sharing of sustainability information without revealing confidential product data..

Digitale paspoorten, een manier om greenwashing en textielafval aan te pakken

De informatie in de digitale paspoorten zal van cruciaal belang zijn om greenwashing aan te pakken, aangezien bedrijven hierdoor gedwongen zullen worden bekend te maken of hun producten echt veilig, gemakkelijk te onderhouden en recycleerbaar zijn, en of hun activiteiten echt op milieubescherming zijn afgestemd. 

Bovendien kan dit paspoort helpen om textielafval te elimineren, aangezien grote bedrijven die overtollige producten verwerken, verplicht zullen zijn bekend te maken welke hoeveelheden per jaar worden weggegooid, wat de reden voor het weggooien is en hoeveel afval zij hebben ingeleverd voor hergebruik, gebruik, recycling, energieterugwinning en verwijderingsactiviteiten in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Bovendien moeten zij ervoor zorgen dat deze informatie beschikbaar is, hetzij op een openbare website, hetzij op een andere manier. 

Concluderend kan worden gesteld dat digitale paspoorten een goede maatregel zijn om de milieu-impact van de productie van nieuwe producten te verminderen, naast het verhogen van de recycling en de circulariteit van stoffen.

Als u uw volgende collectie op een circulaire manier en in overeenstemming met de Europese duurzaamheidsvoorschriften wilt lanceren, kunt u in onze catalogus stoffen vinden die bijdragen aan het verminderen van textielafval en de milieu-impact van mode. U kunt ook proberen uw restanten stoffen te verkopen, wellicht is er iemand naar op zoek!

WIL JE OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN AL HET NIEUWS OVER CIRCULARITEIT IN DE MODE?

Main Menu